โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT

อำเภอกงหรา

ที่

รหัสโรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน

ตำบล

แบบตรวจ OIT

1

1093340162

สามัคคีอนุสรณ์

กงหรา

รายงาน OIT

2

1093340161

อนุบาลกงหรา

คลองทรายขาว

รายงาน OIT

3

1093340168

บ้านควนประกอบ

คลองเฉลิม

รายงาน OIT

4

1093340171

บ้านต้นประดู่

ชะรัด

รายงาน OIT

5

1093340173

วัดพังกิ่ง

สมหวัง

รายงาน OIT

  อำเภอเขาชัยสน

ที่

รหัสโรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน

ตำบล

รายงาน OIT

1

1093340060

บ้านควนโคกยา

เขาชัยสน

รายงาน OIT

2

1093340055

วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)

จองถนน

รายงาน OIT

3

1093340063

บ้านเกาะทองสม

โคกม่วง

รายงาน OIT

4

1093340057

บ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์)

หานโพธิ์

รายงาน OIT

5

1093340071

บ้านท่าลาด

ควนขนุน

รายงาน OIT

  อำเภอตะโหมด

ที่

รหัสโรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน

ตำบล

รายงาน OIT

1

1093340175

วัดตะโหมด

ตะโหมด

รายงาน OIT

2

1093340180

บ้านพรุนายขาว

คลองใหญ่

รายงาน OIT

3

1093340181

บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

แม่ขรี

รายงาน OIT

  อำเภอปากพะยูน

ที่

รหัสโรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน

ตำบล

รายงาน OIT

1

1093340125

อนุบาลปากพะยูน

ปากพะยูน

รายงาน OIT

2

1093340128

วัดหัวควน

ดอนประดู่

รายงาน OIT

3

1093340134

บ้านโคกทราย

ดอนทราย

รายงาน OIT

4

1093340131

บ้านหารเทา(จรุงราษฏร์ดำเนิน)

หารเทา

รายงาน OIT

5

1093340147

บ้านบางมวง

ฝาละมี

รายงาน OIT

6

1093340142

บ้านเกาะนางคำ

เกาะนางคำ

รายงาน OIT

7

1093340157

วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)

เกาะหมาก

รายงาน OIT

 อำเภอป่าบอน

ที่

รหัสโรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน

ตำบล

รายงาน OIT

1

1093340199

บ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150

ป่าบอน

รายงาน OIT

2

1093340204

วัดท่าดินแดง

วังใหม่

รายงาน OIT

3

1093340207

บ้านหนองธง

หนองธง

รายงาน OIT

4

1093340211

บ้านยางขาคีม

ทุ่งนารี

รายงาน OIT

5

1093340217

บ้านควนหินแท่น

โคกทราย

รายงาน OIT

 อำเภอบางแก้ว

ที่

รหัสโรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน

ตำบล

รายงาน OIT

1

1093340246

บ้านหาดไข่เต่า

นาปะขอ

รายงาน OIT

2

1093340241

อนุบาลบางแก้ว

ท่ามะเดื่อ

รายงาน OIT

3

1093340242

บ้านโคกสัก

โคกสัก

รายงาน OIT